Puchar Tymbarku

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Startowaliśmy w dwóch grupach wiekowych -10 lat i -12 lat.

Starsi uczniowie zajęli I miejsce i wywalczyli tym samym udział w zawodach wojewódzkich.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Uczymy się samorządności.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos”, której  celem było wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego oraz wypracowanie mechanizmów współdecydowania uczniów o sprawach szkoły.

Na początku września walne zebranie samorządów klasowych wyłoniło spośród swoich klas Szkolną Komisję Wyborczą, w skład której weszli: Natalia Serafin, kl.V – przewodnicząca oraz członkowie:  Nikola Warchałowska kl.IV, Katarzyna Kubala kl.VI i Bartosz Bąk kl.VII. Zadaniem komisji było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii jak i samych wyborów.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Następnie w wyznaczonym terminie należało wykonać plakat, w którym kandydat przedstawi swoją osobę oraz program wyborczy. O funkcję przewodniczącego ubiegały się 4 osoby. Plakaty zostały wywieszone na tablicy SU tak, by każdy uczeń mógł się z nimi dokładnie zapoznać.

Tuż przed wyborami zgłoszeni kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swojej osoby oraz pomysłów na funkcjonowanie SU podczas krótkiej debaty, którą poprowadziła Katarzyna Kubala i Bartosz Bąk. Kandydaci przedstawili swój program, następnie odpowiadali na pytania od  uczniów. Na koniec kandydaci zachęcali wyborców do głosowania na siebie.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Również w tym dniu Komisja Wyborcza przygotowała lokal oraz wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia wyborów: urnę, listy uprawnionych wyborców oraz karty do głosowania.

Wielkimi krokami nadszedł dzień wyborów! Dnia 28 września 2017 r uczniowie przychodzili do lokalu i głosowali, zaznaczając nazwisko tylko jednego kandydata.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniliśmy samorządową reprezentację szkoły. Głosowanie przebiegło bardzo sprawnie i już po kilkunastu minutach komisja zabrała się do liczenia głosów.

Po zakończeniu wyborów komisja sporządziła protokół i podała do publicznej wiadomości wyniki. W wyborach wzięło udział 87 uprawnionych do głosowania, co daje frekwencję 98%. Oddano 84 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z Regulaminem SU naszej szkoły.

Oto wyniki wyborów: zdecydowaną większością głosów wygrał najstarszy kandydat -uczeń klasy VII Mateusz Bednarski. W skład Zarządu SU weszli także: Kornelia Dyl– z-ca przewodniczącego, Angelika Bryła– skarbnik i Michał Kos– sekretarz.

Gratulujemy!

 

Dobra praktyka

Projekt edukacyjny „Wyprawa przedszkolaka dookoła świata” realizowany w roku szkolnym 2016/17 przez panie Mariolę Czech i Martę Czech w oddziałach przedszkolnych został uznany za DOBRĄ PRAKTYKĘ.

Prezentację i sprawozdanie z przebiegu projektu można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach  >>klik<<  (załącznik na dole strony).

 

Z życia przedszkolaka

Zimowy semestr w przedszkolu upłynął bardzo szybko. Obfitował w liczne wydarzenia, uroczystości i spotkania.

Oto skrót najważniejszych wydarzeń przygotowany przez p. Mariolę Czech.                           Zdjęcia można obejrzeć >>TU<<

20 września obchodziliśmy swoje święto-Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu bawiliśmy się wspaniale. Były zabawy, gry, konkursy. Panie przeczytały nam list Rzecznika Praw Dziecka skierowany specjalnie do nas. Wykonaliśmy również order Super Przedszkolaka.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

22 września w przedszkolu gościliśmy pana policjanta. Głównym celem spotkania było utrwalenie wiadomości o zasadach ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień  dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i domu.

Spotkanie z policjantem

13 października uczestniczyliśmy w akademii zorganizowanej przez starszych uczniów pod kierunkiem ks. Łukasza. W tym dniu wspominaliśmy Wielkiego Polaka – papieża Jana Pawła II.

Dzień Papieski 2016

Czytaj dalej